Met zorg omgaan met de F-gassen in airco- en koelinstallaties!

Voor onze bedrijfstak airco & koeling gaan wij ons certificeren voor F-Gassen. De F-gassen verordening schrijft voor hoe en door wie er onderhoud en reparaties uitgevoerd moeten worden aan een koelinstallatie. Tevens staat hierin beschreven hoe vaak er onderhoud uitgevoerd moet worden door een gecertificeerde installateur. Deze zogeheten F-gassenverordeningen zijn Europese regels die in de Nederlandse regelgeving geïmplementeerd zijn.

Als u als ondernemer een of meerdere koelinstallatie(s) binnen uw bedrijf heeft, denk onder andere aan koelcellen voor uw bloemen of groenten, dan bent u als eigenaar verantwoordelijk voor de staat waarin de koelinstallatie zich bevindt. Door middel van een logboek moet u kunnen aantonen dat de installatie naar behoren werkt en volgens de juiste wetten- en regels is gerepareerd en/of onderhouden.

De strenge wetgeving heeft te maken met de F-gassen, dit is een verzamelnaam voor diverse soorten gassen: HFK’s (fluorkoolwaterstoffen), PFK’s (perfluorkoolwaterstoffen) en SF6 (zwafelhexafluoride). Deze gassen worden voornamelijk gebruikt in koelmiddel in koeltoepassingen en airconditioning. F-gassen hebben een zeer hoge GWP-waarde en hebben een grote (negatieve) invloed op de opwarming van de aarde. Het is daarom van belang dat er juist gehandeld wordt met deze F-gassen. Om deze certificering te kunnen behalen, moet binnen het bedrijf een installatie monteur over een STEK certificaat beschikken, Sean Fokkens beschikt binnen ons bedrijf over deze papieren.

Wilt u meer weten over uw onderhoud of reparaties aan uw koel- of airco installatie, neem contact met ons op!