Maatschappelijk verantwoord

Wij streven ernaar U producten te adviseren, die op een verantwoorde wijze gas, water en elektriciteit verbruiken .
Op het gebied van sanitair promoten we waterbesparende douchegarnituren, closetreservoirs met laag watergebruik en warmwatertoestellen met een zo laag mogelijk energieverbruik.
Op het gebied van verwarming stimuleren we het gebruik van hoog rendement toestellen en indien mogelijk in combinatie met zonnepanelen.
Te denken valt ook aan zonneboilers voor het opwekken van elektriciteit en het opwarmen van water d.m.v. zonneboilers.
Producten die vervangen worden, worden voor zover het mogelijk is in ons vakgebied, gerecycled.

M.V.O

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, betekent voor ons niet alleen het aanbieden van duurzame artikelen, maar ook meewerken aan het welzijn van onze medemens.
Wij ondersteunen d.m.v. het leveren van goederen en het geven van giften, diverse organisaties en stichtingen, die samen hulp brengen en geven aan hen die onze hulp nodig hebben. Kansarmen bieden wij zo een echte start.