Copyright

Copyright © 2012 S & P communicatie

De website van Schut is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van Schut. Het inloggen op deze website en het overigens gebruikmaken van deze website alsmede ieder handelen en nalaten jegens Schut in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.